ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

7 hours ago
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު https://t.co/ScrFKMEaai
8 8
3 days ago
24,294,037.12 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.
5 5
3 days ago
ރ.ރަސްގެތީމުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތް ޕޮއިންޓް ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިއަދު ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. https://t.co/hTU3mMibM0
25 27
3 days ago
16,545,239.11 ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢަކީ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢެއް.
3 3
3 days ago
ރ.އަލިފުށީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތް ޕޮއިންޓް ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން 27 ޖޫން 2020 ގައި ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. https://t.co/KPbmZ4ntkt
23 28

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Procedure for Administering Construction Sector Related Services by Ministry
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below,  by 12th June 2020. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ