ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

1 hour ago
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަޕްޑޭޓް ޤަވާއިދުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހއ. ކެލާ. https://t.co/xXi1FxpeJ3
19 21
19 hours ago
ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ލ.މާވަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް @altec_maldives އިން 7 ޖުލައި 2020 ގައި ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. https://t.co/sik7lw6wBR
16 21
22 hours ago
ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަތަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓު https://t.co/wjuVrbnQRz އިން އެދިވަޑައިގެންނެވޭނެ.

https://t.co/YqhWUaWuzD https://t.co/2XZwMbv04D
17 21
1 day ago
@statsmaldives: Meet our panelists as they share the situation of women in this pandemic. Follow our twitter and @UNFPA for more updates. Make sure to be part of this discussion. #WPD2020 https://t.co/WMZkudpLvM
24
2 days ago
ށ.ކަނޑިތީމުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ވިތް ޕޮއިންޓް ތްރީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އިން މިއަދު ވަނީ އެރަށުގައި މޮބިލައިޒްވެފައި. https://t.co/1BWP5El5DZ
18 25

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Procedure for Administering Construction Sector Related Services by Ministry
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below,  by 12th June 2020. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ