ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ޤާއިމް ކުރުން

01 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރެވިފައި
  • ޝެއަރް ކޮށްލާ:

ނިމިފައިވަނީ

0 އިންސައްތަ

ހަވާލުކުރި ތާރީޚް

06 މޭ 2021

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރި ތާރީހް

02 ސެޕްޓެމްބަރު 2021

މަސައްކަތުގެ އަގު

46,063,309 ރުފިޔާ

ހަވާލުކުރި ފަރާތް

އަލްޓެކް މޯލްޑިވުސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސްޓޭޓަސް

ކުރިއަށްދަނީ