މިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތުގެ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ލޯކަލްއޭރިއާ ނެޓްވޯކް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

19 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/310
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
03 އޮކްޓޯބަރު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް