މިނިސްޓްރީގެ އިންޓަގްރޭޓެޑް ނެޝަނަން ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް ޕްރޮޖެކްޓް، ރާއްޖެ ޓްރާންސްޕޯޓް ލިންކް (އާރް.ޓީ.އެލް) އާއި ގުޅޭގޮތުން ސޯޝިއޯ-އިކޮނޮމިކް ސްޓަޑީ އެއް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

05 ޖޫން 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/162
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
07 ޖޫން 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް