މިނިސްޓްރީއަށް G2381 ޑަބަލްކެބް މަރާމާތުކޮށް، G9923 ވޭން އިންޖީނު އޯވަރހޯލްކޮށް، ދެވެހިކަލް ރަނިންގް ކޮންޑިޝަނަށް ގެނެސްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

12 މާރިޗު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/78
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
20 މާރިޗު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް