މިނިސްޓްރީއިން ބާއްވާ އެކި ހަފްލާތަކާއި ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކަށް 1 (އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޭޓަރ ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

14 މާރިޗު 2023

އިއުލާން ނަމްބަރު:
(IUL)471-CDS3/471/2023/84
ގެޒެޓް ލިންކު:
ހުޅުވާ
މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:
22 މާރިޗު 2023
ޑިޕާޓްމެންޓް:
ކޯޕަރޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް