ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

1 day ago
މި މަސައްކަތުގައި ފެށުނީއްސުރެ އެންމެ ފަހު ދުވަހާ ޖެހެންދެން މަސައްކަތް ކުރި ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސްޓާފުންނަށާއި މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ކޮންޓްރެކްޓަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
7 12
1 day ago
ކޮވިޑް 19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހެދި 298 އެނދުގެ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމާ 24 މެއި 2020 ވަނަ ދުވަހު އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ އައިޖީއެމްއެޗާއި ހަވާލުކޮށްފައި.

ފޮޓޯ: @raajjemv https://t.co/BQKoc7oM6f
37 57
3 days ago
ފިތުރު އީދުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެންމެހާ މުސްލިމް އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. https://t.co/BYEvsI2Jm5
8 30
33 days ago
ރަމަޟާން މަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގައި، އެންމެހާ މުސްލިމް އަޙުންނާއި އުޙުތުންނަށް އަރިސްކުރަން. https://t.co/xXCYIQ8JnB
10 18
40 days ago
32,042,893.70 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން.
2 3

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Temporary Document Issue Policy
ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތީ އުޞޫލް
TOR – Engineer (Waste Management Component)

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ