ފަހުގެ ގެލަރީތައް

Twitter @MoNPImv

1 hour ago
@MoHmv: #happening now
Virtual Inauguration Ceremony of the Covid Management Facility in B. Eydhafushi and Sh. Funadhoo.
#BaaAtoll#Eydhafushi #sh #fonadhoo
@AslamAslamtey @ameenex @MoNPImv https://t.co/ZzOubQSvUP
9
11 hours ago
@MTCCPlc: މާފުށީގެ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބޮޑެތި ގާތައް ޕްރޮޖެކް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި. މަޝްރޫޢުއަށް ބޭނުންވާ 25 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް 14.06.2020 ގައި ނިމިއްޖެ. އަދި މުޅި މަޝްރޫޢުގެ %66 ނިމިއްޖެ.(2/1) https://t.co/ScwSvpQ9G2
26
1 day ago
@statsmaldives: ތަފާސްހިސާބުގެ އަސާސްތަކަށް އަލިއަޅުވާލާ ކުރިއަށް ގެންދާ ވެބިނާ ސީރީސްގެ ފުރަތަމަ ސެޝަން، 15 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު ގެ ހަވީރު 4:00 އިނަ 5:30 އަށް. ރެޖިސްޓަރވުމަށް https://t.co/Dd3TwYKwUg ކްލިކް ކޮށްލައްވާ. #stats4society https://t.co/NXtbpzgeDy
11
1 day ago
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ވެބްސާވަރ އަޕްގްރޭޑް މަސައްކަތަށް 16 ޖުލައިވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 އިން 19 ޖުލައިވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 8:00 އަށް ވެބްސައިޓް، އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން އަދި އީމެއިލްގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ.

މަޢާފަށް އެދެން!

https://t.co/ppVRiNmx3m
11 10

ފަހުގެ ޑައުންލޯޑްސް އަދި އިޢުލާނުތައް

Procedure for Administering Construction Sector Related Services by Ministry
މިނިސްޓްރީން ދެމުންގެންދާ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below,  by 12th June 2020. Public Consultation For Hulhumale Phase One Sewage Treatment Plant Project - Google Form
Covid-19 Safety Plan for Ministry 2020 2nd Amendment
ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން
Ministry of National Planning, Housing & Infrastructure invites the public to share their concerns & comment on the Gulhifalhu Reclamation Project. These comments will be addressed in the Environmental Impact Assessment Report for the project.
Summary of the project can be downloaded here. Kindly share your comments using the google form below, 17th April 2020. Public Consultation For Gulhifalhu Reclamation Project - Google Form
Construction Related Service Regulations
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އާ ގުޅޭ ޙިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލް

ކޮންޓްރަކްޝަން މެޓީރައަލް އެޕްރޫވަލްއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް މެއިލްކުރައްވާ

quality.control@planning.gov.mv

ފުރަތަމަ ޞަފްޙާ