Table 1.5 :  AREA, POPULATION DENSITY AND DISTANCE TO MALE' AND ATOLL CAPITALS, BY LOCALITY
  Area 1_/ Population Population Density Distance to Male'  Distance to Atoll Capital
     
  ( in hectares ) Census 2006 (person per hectare) ( in km ) ( in km )
Male' 193.2 103,693 537 0.0 -
Villingili 31.7 6,956 219 2.8 -
Hulhumale' 200.0 2,866 14 5.3 -
Atolls          
North Thiladhunmathi (HA) 1,380.5 13,314      
Baarah 256.7 1,203 5 295.9 13.2
Dhidhdhoo * 58.9 2,512 43 305.1 0.0
Filladhoo 260.9 548 2 302.9 13.0
Hoarafushi 66.5 2,305 35 319.5 26.0
Ihavandhoo 61.9 2,447 40 315.8 21.8
Kelaa 201.7 1,200 6 311.4 13.5
Maarandhoo 43.6 530 12 303.6 14.8
Mulhadhoo 122.6 172 1 320.6 18.7
Muraidhoo 47.4 451 10 298.7 8.1
Thakandhoo 42.6 340 8 302.4 14.0
Thurakunu 25.8 347 13 332.6 33.3
Uligamu 107.3 267 2 329.7 29.6
Utheemu 49.1 521 11 299.3 5.8
Vashafaru 35.5 471 13 305.5 5.2
South Thiladhunmathi (HDh) 1,807.0 16,214      
Faridhoo 27.0 87 3 294.9 18.3
Finey 117.3 291 2 290.4 13.8
Hanimaadhoo (Airport) 305.7 1,184 4 289.9 19.0
Hirimaradhoo 46.1 351 8 288.8 12.5
Kuburudhoo 199.6 85 0 281.4 6.1
Kulhudhuffushi * 187.9 6,998 37 276.6 0.0
Kumundhoo 51.9 889 17 271.5 6.0
Kuribi 41.7 430 10 282.8 9.4
Maavaidhoo 42.4 190 4 265.1 12.2
Makunudhoo 73.2 1,045 14 263.6 46.7
Naivaadhoo 30.2 375 12 293.0 20.3
Nellaidhoo 32.5 717 22 289.4 17.0
Neykurendhoo 168.6 835 5 269.6 13.4
Nolhivaramu 203.4 1,554 8 280.7 4.6
Nolhivaranfaru 171.2 260 2 284.1 10.2
Vaikaradhoo 108.3 923 9 271.0 15.3
Table 1.5  ( continued )          
  Area 1_/ Population Population Density Distance
to Male' 
Distance to
Atoll Capital
  ( in hectares ) Census 2006 (person per hectare) ( in km ) ( in km )
North Miladhunmadulu (Sh) 916.5 11,830      
Bilehffahi 63.2 398 6 247.8 40.6
Feevah 86.4 746 9 244.1 24.2
Feydhoo 91.2 695 8 248.3 35.7
Foakaidhoo 68.7 1,201 17 242.6 25.2
Funadhoo * 91.0 1,599 18 220.6 0.0
Goidhoo 99.5 416 4 258.9 51.1
Kaditheemu 87.7 1,148 13 260.2 52.4
Komandoo 10.3 1,333 129 215.2 27.8
Lhaimagu 43.9 529 12 222.9 4.6
Maaugoodhoo 28.8 795 28 208.5 12.3
Maroshi 30.8 495 16 231.5 26.0
Milandhoo 131.1 1,637 12 236.5 16.2
Narudhoo 43.0 426 10 234.5 15.3
Noomaraa 41.1 412 10 255.9 40.2
South Miladhunmadulu (N)  812.8 10,015      
Fodhdhoo 26.7 200 7 177.4 22.0
Hebadhoo 14.0 396 28 201.5 25.2
Holhudhoo 19.9 1,527 77 177.9 16.7
Kedhikolhudhoo 207.7 1,204 6 197.6 20.8
Kudafari 28.8 373 13 190.0 13.1
Landhoo 86.8 582 7 189.6 14.4
Lhohi 40.4 552 14 182.9 6.8
Maafaru 130.5 710 5 184.3 10.9
Maalendhoo 48.4 561 12 192.2 15.3
Magoodhoo 37.2 209 6 178.7 5.7
Manadhoo * 106.7 1,201 11 177.0 0.0
Miladhoo 22.0 784 36 180.2 6.2
Velidhoo 43.5 1,716 39 168.2 22.1
North Maalhosmadulu (R) 643.5 14,643      
Agolhitheemu 39.3 272 7 188.4 14.1
Alifushi 58.8 1,974 34 208.5 34.2
Fainu 60.5 251 4 152.7 22.7
Hulhudhuffaaru 59.7 1,516 25 185.2 10.8
Iguraidhoo 45.3 1,278 28 154.1 21.2
Innamaadhoo 33.9 537 16 161.4 13.2
Dhuvaafaru 49.5     176.0 19.8
Kinolhas 54.2 345 6 151.5 24.3
Maakurathu 50.3 877 17 167.3 7.1
Maduvvari 20.6 1,558 76 160.7 25.0
Meedhoo 34.8 1,736 50 155.4 24.7
Rasgetheemu 38.4 504 13 190.0 15.7
Rasmaadhoo 26.0 487 19 162.9 11.7
Ugufaaru * 33.9 2,988 88 174.4 0.0
Vaadhoo 38.2 320 8 195.5 21.3
           
Table 1.5  ( continued )          
  Area 1_/ Population Population Density Distance
to Male' 
Distance to
 Atoll Capital
  ( in hectares ) Census 2006 (person per hectare) ( in km ) ( in km )
South Maalhosmadulu (B) 487.7 8,893      
Dharavandhoo 53.9 740 14 117.2 9.0
Dhonfanu 17.5 305 17 120.7 11.2
Eydhafushi * 30.9 2,409 78 114.2 0.0
Fehendhoo 23.5 114 5 99.1 27.2
Fulhadhoo 28.3 194 7 101.7 28.6
Goidhoo 163.7 503 3 96.2 26.7
Hithaadhoo 31.4 758 24 113.3 19.6
Kamadhoo 20.2 231 11 130.1 21.3
Kendhoo 17.9 858 48 134.4 20.4
Kihaadhoo 31.4 275 9 123.4 13.9
Kudarikilu 18.7 355 19 134.5 22.1
Maalhos 25.6 392 15 115.7 5.5
Thulhaadhoo 24.7 1,759 71 120.1 26.8
Faadhippolhu (Lh) 166.7 8,346      
Hinnavaru 22.5 3,017 134 147.0 7.5
Kurendhoo 21.3 1,218 57 129.0 16.4
Naifaru * 48.3 3,687 76 142.1 0.0
Maafilaafushi 49.2 130 3 132.5 10.7
Olhuvelifushi 25.5 294 12 123.5 31.9
Male' Atoll (K) 477.3 10,149      
Dhiffushi 22.3 767 34 37.2 8.9
Gaafuru 17.2 800 46 62.6 41.9
Gulhi 9.0 662 74 20.5 47.2
Guraidhoo 20.9 1,220 58 30.7 58.0
Himmafushi 33.2 1,007 30 16.5 12.5
Huraa 25.1 849 34 20.3 8.4
Kaashidhoo 276.8 1,696 6 87.1 66.0
Maafushi 36.0 2,000 56 26.0 53.1
Thulusdhoo * 36.8 1,148 31 28.6 0.0
North Ari Atoll (AA) 343.8 4,855      
Bodufolhudhoo 8.7 456 52 81.6 26.5
Feridhoo 44.2 439 10 87.9 38.3
Himandhoo 23.1 515 22 89.5 47.5
Maalhos 31.9 248 8 90.2 43.9
Mathiveri 21.9 483 22 84.5 29.1
Rasdhoo * 20.1 900 45 57.4 0.0
Thoddoo 172.6 1,199 7 67.3 19.8
Ukulhas 21.3 615 29 71.4 15.7
South Ari Atoll (ADh) 311.6 6,921      
Hangnameedhoo 21.0 458 22 70.7 10.5
Omadhoo 23.8 676 28 73.6 4.0
Kuburudhoo 5.6 322 57 78.1 5.5
           
Table 1.5  ( continued )          
  Area 1_/ Population Population Density Distance
to Male' 
Distance to
Atoll Capital
  ( in hectares ) Census 2006 (person per hectare) ( in km ) ( in km )
Dhagethi 25.2 624 25 87.9 16.8
Dhidhdhoo 24.1 116 5 103.7 32.0
Dhigurah  55.3 420 8 96.5 25.8
Fenfushi 20.4 560 27 110.8 36.4
Maamigili 74.8 1,671 22 107.6 34.6
Mahibadhoo * 22.3 1,780 80 75.3 0.0
Mandhoo 39.1 294 8 103.5 30.5
Felidhu Atoll (V) 56.1 1,502      
Felidhoo * 14.4 448 31 77.9 0.0
Fulidhoo 12.1 331 27 55.8 27.2
Keyodhoo 11.8 510 43 79.1 1.3
Rakeedhoo 6.3 158 25 95.5 19.6
Thinadhoo 11.6 55 5 76.1 2.0
Mulakatholhu (M) 287.4 4,654      
Dhiggaru 9.9 909 92 118.2 21.2
Kolhufushi  85.1 811 10 155.1 23.3
Maduvvari 8.6 408 47 118.9 20.5
Mulah 66.9 1,129 17 136.5 3.0
Muli * 37.0 746 20 139.4 0.0
Naalaafushi 10.4 321 31 142.2 2.8
Raiymandhoo 27.7 156 6 121.4 19.8
Veyvah 41.7 174 4 135.7 4.4
North Nilandhe Atoll (F) 164.1 3,662      
Biledhdhoo 31.0 821 26 130.9 12.6
Dharaboodhoo 41.0 279 7 139.2 4.2
Feeali 13.8 741 54 115.1 26.8
Magoodhoo 22.1 518 23 135.9 8.6
Nilandhoo * 56.2 1,303 23 141.9 0.0
South Nilandhe Atoll (Dh) 176.3 4,720      
Badidhoo 24.6 578 23 149.1 31.4
Hulhudheli 18.8 566 30 163.5 21.4
Kudahuvadhoo * 71.7 1,639 23 180.4 0.0
Maaeboodhoo 20.4 600 29 175.0 8.2
Meedhoo 10.8 919 85 142.2 38.3
Ribudhoo 18.3 207 11 154.5 28.2
Vaanee 11.7 211 18 170.3 13.7
Kolhumadulu (Th) 454.3 8,451      
Buruni 35.0 1,130 32 184.9 42.3
Vilufushi 60.6 16 0 186.8 43.2
Madifushi 19.3 720 37 202.7 34.9
Dhiyamigili 25.3 452 18 204.9 32.0
Guraidhoo 31.8 1,137 36 206.7 29.6
Kadoodhoo 79.7 347 4 216.1 25.3
Vandhoo 26.1 268 10 218.5 21.0
Hirilandhoo 29.4 845 29 220.8 21.0
           
Table 1.5  ( continued )          
  Area 1_/ Population Population Density Distance to
 Male' 
Distance to
Atoll Capital
  ( in hectares ) Census 2006 (person per hectare) ( in km ) ( in km )
Gaadhiffushi 13.4 198 15 216.3 15.3
Thimarafushi 20.5 1,237 60 223.4 5.7
Veymandoo * 41.7 928 22 226.5 0.0
Kibidhoo 34.4 808 23 229.0 3.8
Omadhoo 37.1 365 10 230.0 8.0
Hadhdhunmathi (L) 1,608.0 11,743      
Dhabidhoo 56.2 537 10 231.0 29.4
Fonadhoo * 163.0 1,762 11 260.0 0.0
Gaadhoo 71.1 231 3 261.6 4.1
Gan 595.6 2,502 4 251.0 10.3
Hithadhoo 107.1 836 8 264.1 12.9
Isdhoo 358.6 1,559 4 228.3 32.7
Kalhaidhoo 27.3 434 16 242.5 18.0
Kunahandhoo 91.6 602 7 266.5 16.0
Maabaidhoo 51.6 690 13 238.3 22.0
Maamendhoo 19.4 845 44 261.9 12.7
Maavah 40.6 1,373 34 255.9 29.3
Mundhoo 25.9 372 14 240.1 20.3
North Huvadhu Atoll (GA) 491.3 8,007      
Dhaandhoo 18.0 480 27 394.1 14.7
Dhevvadhoo 23.3 1,113 48 402.7 30.7
Dhiyadhoo 48.7 79 2 410.4 33.7
Gemanafushi 53.7 1,082 20 414.3 37.7
Kanduhulhudhoo 31.0 443 14 424.4 46.3
Kodey 116.2 213 2 408.2 31.4
Kolamaafushi 34.6 1,087 31 372.4 29.2
Maamendhoo 51.7 1,000 19 384.0 4.3
Nilandhoo 57.4 534 9 392.5 12.9
Viligili * 56.5 1,976 35 379.7 0.0
South Huvadhu Atoll (GDh) 676.2 10,991      
Faresmaathodaa 44.9 936 21 443.1 42.4
Fiyoari 80.5 673 8 440.9 37.2
Gadhdhoo 25.2 1,439 57 431.5 57.4
Hoadedhdhoo 93.7 668 7 418.0 9.2
Madeveli 41.4 1,065 26 416.5 7.7
Nadallaa 42.9 614 14 434.0 26.3
Rathafandhoo 37.2 492 13 438.0 32.1
Thinadhoo * 117.5 4,442 38 409.0 0.0
Vaadhoo 192.9 662 3 437.2 43.9
Fuvahmulah (Gn) 491.7 7,636      
Fuvahmulah * 491.7 7,636 16 497.0 0.0
Addu Atoll (S) 971.4 17,862      
Feydhoo 64.8 2,724 42 541.1 9.3
Hithadhoo 526.5 9,465 18 533.7 0.0
Hulhumeedhoo 288.1 2,605.0 9 530.7 15.5
Maradhoo / Maradhoofeydhoo 92.1 3,068.0 33 529.8 15.9
* Atoll capital          
 Note: As of  2008          
Source : Department of National Planning